Publicaties
shadow shadow

Publicaties drs. Pieter Hoekstra

 

De meeste publicaties op deze site zijn online of offline te lezen. U heeft daarvoor het gratis programma Acrobat Reader nodig. Op de meeste PC's is dit programma aanwezig. Door op de vetgedrukte tekst te drukken roept u het betreffende artikel op.

 

 

Nederlands:

 

De Menselijke Dimensie en Rehumanisering van de Psychotherapie – 

artikelen rondom Logotherapie en Existentieel Analytische Psychotherapie

Groningen / Poortugaal 2003, 216 pag. ISBN 90 76375 02 X, NUGI 758 

Omslag boek (klik aan)

 

 

De Menselijke Dimensie en Rehumanisering van de Psychotherapie

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, sept./okt. 1999, jg.9 nr3, p.9-14

(ISSN 1568-0290)

 

Viktor Frankl en Depressie - Diagnostische Classificatiesystemen

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, oktober 2000, jg.10 nr 3, p12-13

 

Depressie en Waardenverlies - Viktor Frankl en Stemmingsstoornissen (I)

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, oktober 2000, jg.10 nr 3, p14-23

 

Depressie en Waardenverlies - Viktor Frankl en Stemmingsstoornissen (II)

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, december 2000, jg.10 nr 4, p22-31

 

Depression and Loss of Values - Viktor Frankl and Mood Disorders (Summary)

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, december 2000, jg.10 nr 4, p34

 

Redactioneel - een Yalom-special

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart/april 2000, jg.10 nr 1, p.1-3

 

Yalom - Frankl & de existentiële vraag naar de dood

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart/april 2000, jg.10 nr 1

 

Yalom - Existentiële vragen omtrent dood, vrijheid, separatie en zinloosheid

(met dr.Jacqueline V.S.L. van Wijk Ph.D. D.D.)

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart/april 2000, jg.10 nr 1, p.6-14

 

Dertig jaar Yalom - de Boeken, deel 1 - de vakliteratuur

(met Willem van der Mee)

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart/april 2000, jg.10 nr 1, p18-21

 

Dertig jaar Yalom - de Boeken, deel 2 - tussen feit en fictie

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart/april 2000, jg.10 nr 1, p22-23

 

Dertig jaar Yalom - de Boeken, ‘praat geen ‘narischkeit’

- dikke boeken, mooie boeken

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart/april 2000, jg.10 nr 1, p24-31

 

Vignet ‘Op zoek naar de Dromer’

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, maart 2001, jg.11 nr 1, p8, 17-18, 22; tevens verschenen in:

Zicht op Zin, opiniërend tijdschrift voor geestelijk werk en hulpverlening,

ISSN 1389-4757, Mrt 2002, jg.4, nr.1­2

 

Honderd jaar 'Traumdeutung', 1899-1999

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse,  sept. 1999, jg.9 nr 3, p.14-19

 

De Droomduiding - Sigmund Freud

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse,  juni 1999, jg.9 nr 2, p.31-33

 

Naar aanleiding van: Het trauma voorbij - over de grenzen van de psychotraumatologie - de inaugurele rede van prof.dr. Rolf J. Kleber

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, juni/juli 2000, jg.10 nr 2, p13-15

 

Heeft Psychotherapie nut? Wil de ware Psychotherapie opstaan?

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse, March 2002, vol.12/1

 

Tijd en Verantwoordelijkheid - Viktor E. Frankl 

vertaling en annotatie - Pieter Hoekstra

Bulletin Logotherapie en Existentiële Analyse,  juni 1999, jg.9 nr 2, p.8-10

 

Kerken en psychische nood

Woord & Dienst 99/7, 3 april 1999

  

Presbyteriaal-Synodaal - het ambtelijk karakter van de Nederlandse Hervormde Kerk

PKV-Zuid-Holland, mei 2002

 

 

 

English:

 

 

The Human Dimension and Rehumanising of the Psychotherapy

 

Viktor Frankl and depression - diagnostic classification systems

 

Depression and depreciation, Viktor Frankl and mood disorders (I)

 

Depression and depreciation, Viktor Frankl and mood disorders (II)

 

Logotherapy and depression, the question for meaning and value in the (endogenous) depression

 

ICD-10 codings and DSM-IV-TR codings - used and unused in Viktor Frankls Logotherapy and Existential Analysis 

 

Yalom - Frankl & the existential question for death

 

The Interpretation of Dreams - Sigmund Freud

 

Churches and mental need

 

Is psychotherapy useful? Let the true psychotherapy stand up

Therapeutikon  © 1998 - 2019

De PraktijkPersonaliaNieuwsWerkwijzeVertrouwelijkheidTarieven & Voorwaarden Viktor Frankl